Lekarz pediatra Anna Kowalczyk-Gajek, Uniwersytet Jagielloński/Akademia Medyczna w Krakowie w 1977, specjalizacja z pediatrii w 1989.

 

Ukończone kursy i szkolenia:

IX 2020 Sympozjum Pulmonologiczno - Alergologiczne

IX 2019 Zjazd Pediatryczny Rzeszów

III 2019 Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

X 2017 Konferencja Naukowo Szkoleniowa Forum Lekarza Praktyka Pediatria 2017 (Alerogologia, Pneumonologia Dziecięca, Pediatria)

IX 2017 XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Katowice

IV 2017 XIV Kongres Akademii Po Dyplomie Algorytmy w Pediatrii

XI 2016 Pediatria i Neonatologia, aktualności w diagnostyce i leczeniu, Wrocław

IX 2016 Konferencja Pediatryczne Forum Edukacyjne - Warszawa

VI 2016 Pediatria przez Przypadki - Katowice

III 2016 Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

XI 2015  IX Ogólnopolska Konferencja Pediatryczna "Nowoczesna Pediatria", Poznań

XI 2015 - Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Kraków

IX 2015 - Zjazd Pediatryczny Wrocław

V 2015 Podyplomowa Szkoła Polskiego Towarzystwa Alergologicznego - sympozjum

IV 2015 Aktualne problemy neurologii i kardiologii dziecięcej

III 2015 Dzień Alergii i Pulmonologii - konferencja naukowo szkoleniowa UJ CM

XII Nasza Pediatria 2014 - od nauki do praktyki - ogólnopolska konferencja naukowa

IX 2014 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

IV 2014 IX Kongres Akademii po dyplomie PEDIATRIA; Warszawa 2014

VI 2013 22. Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

III 2013 - Krakowskie Dni Gastroentereologiczne

IV 2013 - Podypomowa Szkoła Polskiego Tow. Alergologicznego

II 2012 - V Ogólnopolska Konferencja "Kontrowersje w Pediatrii"

I 2012 - Współczesne problemy Chorób Zakaźnych

Jesień pediatryczna 2011

19.III.2011 - Dzień alergii w Krakowie
IX 2010 - IX Krajowa Konferencja Szkoleniowa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
III 2010 - Dni Alergii w Krakowie
III 2010 - Nowe Trendy w Pediatrii- III konf. Szkoleniowo-Naukowa
II 2010 - III Konferencja - Kontrowersje w Pediatrii
IX 2009 - Krakowska Jesień Pediatryczna 2009
VI 2009 - Polski Zjazd Pediatryczny
III 2009 - Postepy w pediatrii - ogólnopolska konferencja
III 2009 - Niewydolnosc wielonarządowa oraz wybrane zagadnienia z pediatrii, chirurgii dziecięcej, rehabilitacji, opieki pielegniarskiej i żywienia
III 2009 - Choroby alergiczne u dzieci - konferencja szkoleniowo- naukowa
IV 2008 - Postępy w pediatrii-od teorii do praktyki
III 2008 - Krakowskie Dni Gastroeterologii
III 2008 - Dzień Alergii w Krakowie
I 2008 - Profilaktyka Chorób Alergicznych u Dzieci
X 2007 - "Asthma College"
V 2007 - XXIX Zjazd PolskiegoTowarzystwa Pediatrycznego Łódź
III 2007 - Dzień alergii w Krakowie
X 2006 - Przegląd aktualnych rekomendacji dotyczących antybiotykoterapii zakazen dróg oddechowych
X 2006 - Trudny pacjent - jak budowac jego zaufanie do lekarza
IX 2006 - Szczepienia w chorobach przewleklych. Stosowanie leków immunomodulujących a realizacja kalendarza szczepień
IX 2006 - V Krajowa Konferencja Szkoleniowa Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
V 2006 - Żywienie dzieci i młodzieży - X konferencja naukowo-szkoleniowa
V 2006 - Spotkania z dermatologią 2006 - konferencja naukowa
III 2005 - Dzień alergii w Krakowie
IX 2005 - IV Krajowa Konferencja Szkoleniowa Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
V 2005 - Spotkania z dermatologią 2005 - konferencja naukowa
V 2005 - Małopolskie Warsztaty Gastrologii Dziecięcej
V 2005 - Żywienie niemowląt w profilaktyce wybranych stanow niedoborowych i chorób cywilizacyjnych
IV 2005 - Profilaktyka zdrowotna od 0 do 100 lat - żywienie i szczepienia
XI 2004 - Choroby przewodu pokarmowego - problemy diagnostyczne i terapeutyczne
XI 2004 - Atopowe zapalenie skóry - aktualne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
V 2004 - Astma oskrzelowa w praktyce lekarza rodzinnego
V 2004 - Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w schorzeniach górnych dróg oddechowych
III 2004 - Program Edukacyjny "Asthma College"
II 2004 - Pulmonologia i alergologia 2004
I 2004 - Alergia od 0 do 100 lat
V 2003 - Niepożądane działania antybiotykoterapii, probiotyki i prebiotyki
III 2003 - Pediatria w praktyce lekarskiej
III 2003 - Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka
X 2002 - Prawo medyczne i promocja usług lekarskich przez internet
IV 2002 - Gastroenterologia dziecięca
III - X 2002 - Szczepienia ochronne
IX 2001 - Praktyczne aspekty pediatrii
I 2001 - Rola leków przeciwhistaminowych w chorobach alergicznych i niealergicznych
X 2000 - Szczepienia ochronne w Nowym Millennium
III 2000 - Choroby zakaźne w pediatrii
III 1999 - Warsztaty nefrologia praktyczna
VI 1998 - Standaryzacja zasad zapobiegania i leczenia alergii i nietolerancji pokarmowej w Polsce
II- VI 1998 - Terapia złożonymi preparatami homeopatycznymi
X - XI 1995 - Otolaryngologia dziecięca